Ngành tài chính cắt giảm 3.160 đầu mối, giảm 1.700 công chức lãnh đạo

  • 30/09/2019 15:41
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Từ 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, cắt giảm được 3.160 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến địa phương, qua đó, giảm trên 1.700 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ/đội trở lên.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, từ 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, cắt giảm được 3.160 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến địa phương. Trong đó, giảm 2 tổ chức cấp phòng thuộc các Vụ/Cục thuộc Cơ quan Bộ, 30 phòng thuộc cơ quan Tổng cục, 485 tổ chức cấp phòng/chi cục thuộc Cục địa phương và 2.643 đơn vị cấp tổ (đội) thuộc Chi cục thuộc Cục địa phương. Qua đó, giảm trên 1.700 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ/đội trở lên.

Nổi bật như Tổng cục Thuế giảm 26 phòng thuộc các Vụ/Ban mềm thuộc cơ quan Tổng cục Thuế; giảm 63 phòng và 211 Chi cục thuế tại các Cục thuế tỉnh, thành phố; giảm khoảng 1.500 đội thuế thuộc chi cục thuế, giảm 1.561 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp đội thuế trở lên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết toàn ngành đã giảm được 3.160 đầu mối từ trung ương đến địa phương

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết toàn ngành đã giảm được 3.160 đầu mối từ trung ương đến địa phương

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đối với hệ thống thuế, thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, Bộ Tài chính đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 giảm số lượng chi cục thuế từ 711 chi cục còn 420 chi cục (giảm 291 chi cục)

Quyết liệt thực hiện, đến nay hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 cục thuế, hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực; giảm 211 chi cục thuế; trong đó có 22 cục thuế hoàn thành trước so với kế hoạch hợp nhất chi cục của cả 3 năm 2018, 2019 và 2020.

Hội nghị trực tuyến lần này đã công bố triển khai 35 Quyết định về việc hợp nhất các Chi cục Thuế huyện thành Chi cục Thuế khu vực, qua đó sẽ thành lập 98 Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 207 Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục thuế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt việc thành lập các chi cục thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý với mục tiêu sớm ổn định tổ chức; hướng dẫn xử lý quy trình nghiệp vụ, quản trị phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, ổn định tư tưởng, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Việc sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế ít nhiều cũng có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống, sinh hoạt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, đến tâm tư của công chức... Tôi và các đồng chí lãnh đạo Bộ cũng rất hiểu và chia sẻ.

Tuy nhiên, đề nghị đồng chí Tổng Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cục thuế các tỉnh, thành phố đồng lòng, đồng sức, quyết tâm vượt qua các khó khăn ban đầu, triển khai tốt việc sắp xếp, hợp nhất, thành lập chi cục thuế khu vực, đảm bảo tư tưởng, tổ chức, bộ máy để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao...”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, đợt sắp xếp này có quy mô lớn hơn 2 đợt trước với nhiều nội dung phối hợp, đến thời điểm này Tổng cục Thuế đã tổ chức tập huấn tại tất cả các địa phương.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục rà soát, đề nghị các cục thuế xây dựng hoàn thiện các đề án thành lập chi cục thuế khu vực để Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính, đảm bảo trong quý 1/2020 thực hiệp sắp xếp, hợp nhất tối thiểu 147 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc các cục thuế để thành lập tối thiểu 67 chi cục thuế khu vực, giảm tối thiểu 80 chi cục thuế.

Tin cùng chuyên mục