Ngành giáo dục phải chủ động phối hợp với Công an xử lý nghiêm các vụ mua bán, sử dụng văn bằng giả

  • 31/10/2019 16:41
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các sở cần chủ động phối hợp với cơ quan Công an trong việc điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả đang diễn ra khá thường xuyên.

Bộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020. Trong đó, Bộ chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác thi, đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm kiểm định chất lượng giáo dục và công tác quản lý văn bằng chứng chỉ. 

Theo đó, Bộ yêu cầu các sở phải chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Nhiệm vụ cần được chú trọng tìm ra biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng làm giả văn bằng, chứng chỉ và mua bán văn bằng, chứng chỉ; tăng cường quản lý các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục.

Cơ quan Công an liên tục phát hiện nhiều vụ mua bán văn bằng, chứng chỉ giả

Cơ quan Công an liên tục phát hiện nhiều vụ mua bán văn bằng, chứng chỉ giả

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở GD-ĐT thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý chất lượng giáo dục năm học 2019-2020.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các sở GD-ĐT tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm chất lượng việc tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định và công bố công khai kết quả kiểm tra, thẩm định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài trên địa bàn, thực hiện công tác quản lý văn bằng do các cơ sở này cấp cho người Việt Nam theo thẩm quyền. 

Các Sở cần tập trung thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống văn phản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng, chú trọng vấn đề phẩm chất và năng lực của đội ngũ nhân sự, tiếp tục đổi mới quản lý chất lượng trong các kỳ thi và hoạt động kiểm định giáo dục với các trường phổ thông.

Tin cùng chuyên mục