• Hà Nội dừng giãn cách trên phương tiện vận tải công cộng từ ngày 8-3

    Hà Nội dừng giãn cách trên phương tiện vận tải công cộng từ ngày 8-3

    ANTD.VN - Ngày 6-3, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội thông tin về việc tổ chức các hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Đào Việt Long, đối với hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố (các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt), từ 0h ngày 8-3 không thực hiện việc giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng.