Ngân hàng Nhà nước: Sẽ công khai cả thông tin nhạy cảm

  • 02/04/2012 23:15
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
(ANTĐ) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, cơ quan này sẽ công khai các thông tin về tiền tệ và hoạt động ngân hàng có tính nhạy cảm như thành lập, mua, bán, chia, tách, sáp nhập, phá sản, tỷ lệ an toàn vốn, nợ xấu…

Đây là quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11-11-2011 về việc công bố và cung cấp thông tin của NHNN, thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 1-4-2012. Theo đó, hơn 40 đầu mục thông tin và dữ liệu của NHNN sẽ phải công bố rộng rãi một cách nhanh nhất tới công chúng. Nhiều thông tin được coi là nhạy cảm cũng sẽ công khai rộng rãi. Văn bản đặc biệt này của NHNN được coi là bước tiến quan trọng và cần thiết nhằm tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng, đảm bảo quyền lợi của mọi khách hàng.

Tin cùng chuyên mục