Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động, lãi suất cho vay ngắn hạn đồng Việt Nam

  • 18/11/2019 20:21
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố giảm trần lãi suất huy động ngắn hạn đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam, đồng thời giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế ưu tiên.

Chiều muộn 18/11, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông cáo về việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là TCTD); giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phấn đấu giảm lãi suất cho vay, trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản điều chỉnh giảm lãi suất.

Cụ thể, Quyết định số 2415/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2019 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,0%/năm xuống 0,8%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Cùng với đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm. Riêng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động, lãi suất cho vay ngắn hạn đồng Việt Nam ảnh 1

Từ ngày mai, trần lãi suất huy động ngắn hạn và lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên sẽ giảm 0,2 - 0,5%

Về lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 2416/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2019 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 7,5%/năm xuống 7,0%/năm.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày mai, 19/11. Như vậy, ngày mai, hàng loạt ngân hàng sẽ phải điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng. Trong khi đó, đối với lãi suất cho vay, trong ngày hôm nay, một số ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất đối với một số lĩnh vực ưu tiên.

Đầu tiên là Vietcombank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu bằng VND của doanh nghiệp trong 2 tháng cuối năm, tính từ ngày 1/11/2019.

Tiếp theo, Ngân hàng Hàng hải (MSB) cũng công bố giảm lên đến 2% áp dụng cho các khách hàng mới và tới 1% cho các khách hàng hiện hữu đáp ứng điều kiện.

Cụ thể, lãi suất cho vay khách hàng doanh nghiệp SME tối thiểu áp dụng cho kỳ hạn từ 3 tháng tại ngân hàng này là 6,99%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng là 7,49%/năm dành cho khách hàng vay lần đầu.

Với doanh nghiệp siêu nhỏ có mức doanh thu dưới 20 tỷ đồng, MSB áp dụng mức lãi suất thấp nhất cho kỳ hạn từ 3 tháng là 7,49%/năm và kỳ hạn từ 6 tháng là 7,99%/năm. Các mức lãi suất ưu đãi này nằm trong gói tín dụng 2.000 tỷ đồng được MSB áp dụng đến 31/12/2019.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, MSB 3,6%/năm áp dụng trong 3 tháng đầu với khoản vay kỳ hạn từ 6 tháng.

Tin cùng chuyên mục