Ngân hàng, kinh doanh bất động sản… vào danh sách gia hạn thuế, nâng gói hỗ trợ Covid-19 lên 180.000 tỷ đồng

  • 04/04/2020 06:28
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa tiếp tục đề xuất bổ sung thêm 4 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, theo đó, nâng gói hỗ trợ tới các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ 80.000 tỷ đồng lên đến 180.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, cơ quan này đề xuất bổ sung thêm 4 ngành, lĩnh vực vào vào đối tượng được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.

Bao gồm: Thứ nhất, ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; xây dựng.

Các ngân hàng thực hiện hỗ trợ khách hàng khó khăn do Covid-19 cũng được đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Các ngân hàng thực hiện hỗ trợ khách hàng khó khăn do Covid-19 cũng được đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thứ hai, một số hoạt động kinh doanh như: bất động sản; dịch vụ lao động và việc làm; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động vui chơi giải trí.

Thứ ba, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Trong đó, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định số 319 ngày 15/3/2018 của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Thứ tư, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.

Dự kiến với những bổ sung trên, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 180.000 tỷ đồng (tăng gần 100.000 tỷ đồng so với nội dung đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BTC).

Trước đó, ngày 26/3/2020, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 47/TTr-BTC về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, cơ quan này đã xin ý kiến Chính phủ nâng gói hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ hơn 30.000 tỷ đồng trước đó lên trên 80.000 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích