• Agribank tích cực gỡ khó cho khách hàng vượt qua đại dịch

    Agribank tích cực gỡ khó cho khách hàng vượt qua đại dịch

    ANTD.VN - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, Agribank luôn chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cũng như thực hiện tốt chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên toàn hệ thống.