ĐBQH nói về con số 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ:

Nếu đúng thế, cần gì cải cách hành chính nữa

  • 22/11/2014 06:14
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh (Thực hiện)
  • In bài

ANTĐ - Báo cáo mới công bố của Bộ Nội vụ cho thấy, chỉ có chưa tới 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 20-11, ĐB Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP.HCM) đã chia sẻ với phóng viên ANTĐ về vấn đề này.

- Đánh giá của ông về con số 99% cán bộ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ?

- Nếu đúng như công bố, thì chất lượng cán bộ công chức Việt Nam có lẽ tốt nhất, nhì thế giới. Nếu thế, chúng ta cần gì phải thực hiện cải cách hành chính nữa!? Các bộ, ngành, địa phương cũng chỉ nên coi đây là tham khảo và phải đánh giá lại.

- Vậy báo cáo này đã chính xác, khách quan?

- Nên tổ chức điều tra bằng cách lấy phiếu độc lập, phiếu kín thì chính xác hơn. Còn nếu để cho các tỉnh báo cáo lên thì không ai lại tự nhận mình kém cả! Việc đánh giá cán bộ công chức ngoài điều tra bằng phiếu thăm dò giữa cán bộ công chức với nhau cũng khá công bằng. Nhưng cần phải hỏi ý kiến nguời dân và kết quả đó là chính xác nhất. Ví dụ, lĩnh vực y tế phải hỏi bệnh nhân; lĩnh vực tài nguyên môi trường hay quản lý đất đai phải hỏi những người dân trong vùng quy hoạch treo, bị đền bù giải tỏa xem họ có hài lòng không? Cán bộ công chức ngành thuế thì phải hỏi doanh nghiệp. Tôi được biết nhiều người dân, nhiều doanh nghiệp không đồng tình với con số “99% công chức hoàn thành nhiệm vụ”.

- Theo ông, có nên dựa trên những con số này để đánh giá hiệu quả công tác?

- Nếu người lãnh đạo thực sự quan tâm đến bộ máy của mình, nghĩa là quan tâm đến lơi ích của người dân, thì phải có cách tìm hiểu thực trạng để chấn chỉnh chứ không dựa vào con số của Bộ Nội vụ. Vì khi đội ngũ công chức không có trách nhiệm, năng lực, đạo đức chưa tốt thì việc điều hành sẽ bị ách tắc, mọi chủ trương, kế hoạch đặt ra sẽ không thể hoàn thành… 

Tin cùng chuyên mục