Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, giữ vững an ninh - quốc phòng, vì bình yên cuộc sống

  • 26/12/2019 18:15
  • 0 bình luận
  • Châu Anh - Hà Minh
  • In bài
ANTD.VN - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ, chiều 26-12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Lực lượng công an trưởng thành, lớn mạnh không ngừng

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: năm 2019, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức lớn, song lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã chủ động tham mưu, phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện có hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác và đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra, thể hiện sinh động nhất bước trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của lực lượng CAND.

Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng CAND đã đạt được kết quả to lớn về cả phương diện nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Đó là sự phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua khó khăn, gian khổ và sự hy sinh to lớn của toàn lực lượng CAND.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu bế mạc hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu bế mạc hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhất là quán triệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên khai mạc...

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; đấu tranh trấn áp mạnh để triệt xóa bằng được các băng, ổ nhóm tội phạm. Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm ma túy, nhất là các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, không để tội phạm ma túy lợi dụng Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của quốc tế. “Nơi nào còn băng nhóm tội phạm thì lực lượng ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của lực lượng công an phải triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019


Bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt lưu ý, công tác bảo vệ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, được xác định là trọng tâm trong năm 2020.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý, không để cơ cấu vào cấp ủy, bố trí chức vụ cao hơn hoặc cử đi đại hội cấp trên những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, vi phạm pháp luật, nguyên tắc, điều lệ Đảng...

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019


Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, nội bộ trong sạch, đoàn kết, thống nhất cao. Tổ chức Đảng trong CAND phải là mẫu mực, sinh hoạt thực chất, tính chiến đấu cao, xây dựng tình đồng chí, đồng đội chân thành, gắn bó, thường xuyên giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Xây dựng Công an cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình. Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ; bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình về công tác tổ chức cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu. Đối với Công an xã chính quy, phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân, làm việc theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an

trao Cờ của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, thủ trưởng Công an các cấp phải đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc nêu gương, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, không ngừng cải tiến, đổi mới, sáng tạo trên các mặt công tác. Khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, sâu sát thực tiễn, sát cơ sở, giảm giấy tờ, giảm hội họp. Quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chính sách cán bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an

trao Cờ của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019

Công tác thông tin tuyên truyền trong CAND phải bám sát chủ trương, đường lối và định hướng tuyên truyền của Đảng; hướng vào việc giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời đưa tin định hướng dư luận về những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng Công an...

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an

trao Cờ của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu ngay sau Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai ngay các mặt công tác; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020; trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các lễ hội đầu Xuân; tập trung phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, triệt xóa các băng, ổ nhóm, tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ, đốt pháo nổ trái phép; bảo vệ ANTT những nơi vui chơi, giải trí, các lễ, hội đầu năm để nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, an toàn...

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy CATW và Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác năm 2020; thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục