• Giữ lại dòng chảy lịch sử văn hóa các con sông định danh cho Hà Nội (3): Phải cứu bằng được những gì chưa mất

    Giữ lại dòng chảy lịch sử văn hóa các con sông định danh cho Hà Nội (3): Phải cứu bằng được những gì chưa mất

    ANTD.VN - Hà Nội được hình thành từ châu thổ sông Hồng. Nét đặc trưng của vùng địa lý Hà Nội là “Thành phố sông hồ” hay “Thành phố trong sông”. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, sự tăng dân số và đô thị hóa mạnh mẽ đã và đang có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và diện mạo hiện đại của Hà Nội. Tuy nhiên do bất cập trong quy hoạch, sự không đồng bộ và quan điểm phát triển thiếu bền vững chú trọng nhiều đến yếu tố kinh tế, coi nhẹ bảo vệ và cải thiện cảnh quan và môi trường, cấp thoát nước, hiện nay gần như toàn bộ hệ thống sông nội đô Hà Nội bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí đã và đang biến thành những “dòng sông chết”. Các con sông nội đô trở thành những kênh tiêu nước thải không qua xử lý, dòng nước của chúng bị đổi màu làm biến dạng tính chất, cảnh quan và môi trường không khí bị ảnh hưởng ngày càng trầm trọng.