Nâng phụ cấp cho cán bộ chống tham nhũng

  • 28/06/2011 23:46
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ Nội vụ nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp đối với người làm việc trong các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng.

Nội dung này nằm trong Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đã dự thảo văn bản quy định về chế độ phụ cấp và trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, sỹ quan, hạ sỹ quan CAND trong đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.Theo Bộ Nội vụ, một trong các giải pháp để thực hiện tốt công cuộc chống tham nhũng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng cũng như nghiên cứu chế độ, chính sách đãi ngộ cán bộ chuyên trách chống tham nhũng.

Tin cùng chuyên mục