Nâng cao hiệu quả phối hợp toàn diện giữa Học viện CSND và CATP Hà Nội

  • 09/11/2013 14:16
  • 0 bình luận
  • M.H - Phú Khánh
  • In bài
ANTĐ - Sáng nay, 9-11, Học viện CSND và CATP Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ đào tạo cán bộ và tham gia giữ gìn TTATXH địa bàn Thủ đô trong tình hình mới.

 

Gắn kết giữa lý luận và thực tiễn chiến đấu

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; ban lãnh đạo Học viện CSND; chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP, trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn thuộc Học viện CSND. 

Ngày 3-3-2008, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Học viện CSND và Giám đốc CATP Hà Nội đã ký kết Bản ghi nhớ số 01, về công tác phối hợp, hỗ trợ trong đào tạo cán bộ và tham gia giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Ngay sau đó, Giám đốc Học viện CSND và Giám đốc CATP đã có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, trưởng các khoa, phòng, bộ môn, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Bản ghi nhớ đến CBCS để thực hiện nghiêm túc. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công trong Bản ghi nhớ, 16 khoa, phòng của Học viện CSND đã phối hợp với 16 phòng nghiệp vụ và 13 Công an quận, huyện của CATP Hà Nội tổ chức ký kết biên bản hợp tác, kết nghĩa, đồng thời triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết trong Bản ghi nhớ.

Nâng cao hiệu quả phối hợp toàn diện giữa Học viện CSND và CATP Hà Nội

Giám đốc CATP Hà Nội và Học viện CSND ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị Trong 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, Học viện CSND đã phối hợp chặt chẽ với CATP Hà Nội trong việc tăng cường, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cho CBCS CATP; thường xuyên phối hợp với các đơn vị của CATP tổ chức những chương trình bồi dưỡng, phổ biến pháp luật, nghiệp vụ; phối hợp nghiên cứu các đề tài khoa học; phối hợp triển khai kết quả nghiên cứu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật cũng như tăng cường quân số học viên tham gia hỗ trợ đảm bảo ANTT trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả phối hợp toàn diện giữa Học viện CSND và CATP Hà Nội

"Tầm cao mới" trong thực hiện Quy chế phối hợp

Về phía CATP Hà Nội, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, học viên của Học viện CSND trong các hoạt động thực tế, thực tập, thực hành, thu thập số liệu phục vụ nghiên cứu khoa học; phối hợp góp ý biên soạn giáo trình tài liệu; phối hợp nghiên cứu khoa học và cử cán bộ thực tiễn tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế cho các lớp học, hệ học của Học viện. CATP Hà Nội cũng đã tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội Học viện, góp phần làm trong sạch môi trường sư phạm, an toàn xã hội tại khu vực Học viện.

Lãnh đạo hai đơn vị nhận thấy, việc thực hiện các nội dung của Bản ghi nhớ đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, học viên của Học viên tiếp cận với thực tiễn công tác, tạo được sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn chiến đấu, từ đó giúp các Khoa, Bộ môn xác định chính xác hơn mục tiêu đào tạo, xây dựng và hoàn thiện các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu. Với CATP Hà Nội, CBCS có điều kiện nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng đã nhận được sự hỗ trợ tốt hơn, kịp thời hơn về lực lượng khi có yêu cầu đảm bảo về ANTT. 

Các đơn vị trực thuộc Học viện CSND và CATP cơ bản đã triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trong Bản ghi nhớ, góp phần không ngừng tăng cường mối quan hệ hiểu biết, gẫn gũi và hỗ trợ có hiệu quả việc thực hiện công tác chuyên môn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Một số hạn chế trong việc thực hiện Quy chế phối hợp, cũng như kiến nghị, đề xuất và phương hướng hợp tác trong thời gian tới đã được lãnh đạo Học viện CSND và CATP thẳng thắn nhìn nhận, xây dựng đường hướng giải quyết với sự thống nhất cao. Hội nghị cũng đã nghe tham luận của 4 đơn vị, đóng góp ý kiến cụ thể hơn cho những ưu điểm cũng như tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp. Tổng kết 5 năm thực hiện Bản ghi nhớ số 01 giữa Học viện CSND và CATP, có 22 tập thể, cá nhân được lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng, Học viện CSND và Giám đốc CATP biểu dương, khen thưởng.

“Tầm cao mới” của công tác phối hợp 

Đây là mục tiêu được xác định trong Quy chế phối hợp ký kết giữa Giám đốc Học viện CSND - Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, và Giám đốc CATP Hà Nội – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Quy chế quy định rõ nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác tham mưu, chỉ đạo; công tác trao đổi thông tin, tài liệu nghiệp vụ và tổ chức đào tạo cán bộ; công tác tổ chức nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn các chuyên đề công tác Cảnh sát, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học…

Nâng cao hiệu quả phối hợp toàn diện giữa Học viện CSND và CATP Hà Nội

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Xuân Tư trao bằng khen của Bộ cho lãnh đạo CATP và Học viện CSND về thành tích 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ, tạo nên những kết quả của việc thực hiện Quy chế phối hợp trong 5 năm qua giữa Học viện CSND và CATP Hà Nội, đó là được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng, các Vụ, cục Bộ Công an, Ban lãnh đạo Học viện và Ban Giám đốc CATP; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của hàng nghìn lượt CBCS Công an Thủ đô và học viên, giảng viên Học viện CSND. Nhìn nhận những kết quả đạt được chỉ là sự khởi đầu, đồng thời khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đề xuất 3 vấn đề.

Thứ nhất, đề nghị Tổng cục Xây dựng lực lượng tăng chỉ tiêu các mô hình vừa học vừa làm, đào tạo liên thông cho CBCS Công an Hà Nội, để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức, lý luận. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, Công an Hà Nội mới đây đã khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm huấn luyện tương đối quy mô. Thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm để phục vụ tốt nhất cho công tác huấn luyện, đào tạo CBCS.

Nâng cao hiệu quả phối hợp toàn diện giữa Học viện CSND và CATP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp

Thứ hai, cần có quy chế bắt buộc, quy định hàng năm chỉ huy đội, quận, huyện… phải vào Học viện CSND để thỉnh giảng một số tiết, môn học, và trao đổi các vấn đề thực tiễn. Bên cạnh đó, Học viện CSND bố trí để học viên ra nghe, nắm bắt những vụ án Công an Hà Nội giải quyết tại các phường, đội, phòng nghiệp vụ, giúp nâng cao thực tiễn chiến đấu, công tác. Vấn đề thứ ba, theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Học viện CSND có thể cử học viên tham dự, nghe một số buổi giao ban chuyên đề của CATP, nhằm để nâng cao hơn nữa kiến thức Công an cho học viên ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.

Đồng tình với quan điểm, đề xuất của đồng chí Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm – Giám đốc Học viện CSND bổ sung đề xuất, đó là cho phép Học viện và CATP thực hiện mô hình cử lãnh đạo Khoa, Bộ môn kiêm nhiệm phó trưởng phòng, quận, huyện của CATP; và ngược lại, phân công phó trưởng phòng, quận, huyện của CATP kiêm nhiệm lãnh đạo Khoa, Bộ môn trong Học viện. Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm đề nghị CATP tiếp tục hỗ trợ Học viện cử các giảng viên trẻ đi thực tế 2 năm tại Công an cơ sở, chú trọng xuống cấp phường, đội.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Tư – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng nhấn mạnh sự cần thiết và biểu dương hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện CSND và CATP Hà Nội. Theo Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, mô hình phối hợp này rất đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an; và Tổng cục Xây dựng lực lượng đang có hướng dẫn các trường thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương để nhân rộng.

Tin cùng chuyên mục