Nâng cao hiệu quả giám định tư pháp

  • 06/03/2015 20:57
  • 0 bình luận
  • Quang Trường
  • In bài
ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả giám định tư pháp trong cuộc họp vào sáng nay (6-3) tại trụ sở Chính phủ.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp là yêu cầu bức thiết hiện nay, nhất là trong hoạt động tố tụng của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức thực hiện nhanh chóng, hiệu quả Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp (GĐTP) và Luật GĐTP.

Đó chính là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trong cuộc họp sáng 6/3 tại Trụ sở Chính phủ.

Theo Bộ Tư pháp, năm 2014 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Đề án và Chỉ thị số 1958/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; là năm thứ 2 triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp.

Việc thực hiện Đề án và Luật Giám định tư pháp đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Các tổ chức GĐTP công lập được quan tâm củng cố, kiện toàn một bước quan trọng. Năm 2014, đã có thêm 4 trung tâm pháp y được thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động GĐTP đã được đầu tư, mua sắm, đáp ứng yêu cầu.

Tất cả các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành đã thực hiện việc lập và công bố (trừ Bộ Công an) danh sách giám định viên, người giám định theo vụ việc, tổ chức GĐTP theo vụ việc gửi về Bộ Tư pháp lập danh sách theo quy định…

Tuy nhiên, công tác GĐTP còn một số hạn chế như việc ban hành các văn bản hướng dẫn Luật GĐTP còn chậm so với yêu cầu; việc củng cố và kiện toàn tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y ở một số tỉnh chưa quyết liệt (hiện vẫn còn 8 địa phương chưa thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức GĐTP); việc xây dựng Đề án Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực chậm, dẫn đến việc phải kéo giãn thời gian đi vào hoạt động của các trung tâm pháp y tâm thần theo quy định của luật.

Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức giám định pháp y ngành Y tế chưa được xây dựng. Một số văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật GĐTP chưa được ban hành đúng tiến độ…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành cần thực hiện nghiêm túc việc soạn thảo, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để triển khai Đề án và Luật GĐTP…

Ban hành các Thông tư hướng dẫn về điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu cho tổ chức pháp y, pháp y tâm thần, quy định về quy trình giám định pháp y tâm thần, quy định về phụ cấp đối với giám định viên tư pháp, ban hành quy chế phối hợp giữa trung tâm pháp y cấp tỉnh và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý tập trung thực hiện việc giám định phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, không để tồn đọng ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng.

Tin cùng chuyên mục