Nâng cao hiểu biết pháp luật cho lứa tuổi thanh, thiếu niên

  • 04/11/2020 09:05
  • 0 bình luận
  • ANTĐ

ANTD.VN -  Những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật đối với lứa tuổi này cần phải thực hiện có hiệu quả hơn nữa. Chỉ khi các em hiểu được luật, hiểu được hành vi thì các em mới có được nhận thức và việc làm đúng đắn.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC