Nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7

  • 19/07/2013 07:16
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTĐ - Sáng 18-7, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Gia Lai, Điện Biên. 

Đây là hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt của cấp ủy, Đảng bộ cơ sở 25 đơn vị trong toàn lực lượng, giúp cán bộ, Đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Bí thư cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh nắm vững những nội dung cơ bản và những vấn đề mới trong các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, qua đó gắn với việc triển khai nghị quyết sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm chiến đấu, công tác của từng đơn vị. PGS,TS Nguyễn Văn Thạo, Vụ trưởng, Chuyên viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XI bao gồm 5 văn kiện chính. Đó là 2 Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; 3 kết luận về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, “Một số vấn đề cấp bách về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”, “Tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.  

Tin cùng chuyên mục