Năm đối tượng không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

  • 22/12/2018 15:55
  • 0 bình luận
  • Tuyết Nhung
  • In bài
ANTD.VN - Từ 1/1/2019 tới đây, các hộ, cá nhân kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ sẽ không cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Kinh doanh nhỏ lẻ sẽ không cần phải cấp Giây chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (ảnh minh họa)

Kinh doanh nhỏ lẻ sẽ không cần phải cấp Giây chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (ảnh minh họa)

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư 17/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 tới đây.

Theo đó, 5 đối tượng sau không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, trừ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên; sơ chế nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn.

Phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện thông qua việc tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết và xử lý các cơ sở vi phạm cam kết.

Tin cùng chuyên mục