Nắm chắc tư tưởng để dự báo tình hình

  • 04/01/2019 21:00
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo Thành phố năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC