Nắm chắc tình hình địa bàn để có phương pháp lãnh đạo phù hợp

  • 11/03/2019 16:20
  • 0 bình luận
  • Xuân Công
  • In bài
ANTD.VN - Chủ trì Hội thảo khoa học – thực tiễn với chủ đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn” trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an trung ương, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh một trong những yêu cầu quan trọng, là phải nắm chắc tình hình địa bàn để có phương pháp lãnh đạo phù hợp.

Dự Hội thảo có các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Khối Doanh nghiệp trung ương, lãnh đạo và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Công an một số địa phương, các Học viện, Trường CAND khu vực phía Bắc, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chủ trì, phát biểu tại Hội thảo

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chủ trì, phát biểu tại Hội thảo

Đề dẫn hội thảo nêu rõ, công tác nắm tình hình địa bàn là một trong những nghiệp vụ cơ bản, xuyên suốt, thể hiện chức năng kiểm tra, giám sát của Đảng; là cơ sở, điều kiện đảm bảo cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng được thực hiện đúng; là công cụ chống cái sai, cái xấu giúp cho kỷ cương, kỷ luật của Đảng được nghiêm minh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Các phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng chỉ có thể được phát huy tối đa hiệu quả khi các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác nắm tình hình đối với bất kỳ tổ chức Đảng và đảng viên của mình.

Đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn và lý luận của Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho rằng, Hội thảo đã góp phần quan trọng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác nắm tình hình địa bàn và từng bước hoàn thiện lý luận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó có công tác nắm tình hình theo phương pháp công tác Đảng.

Đồng chí Thứ trưởng nhận xét, sự đa dạng của các báo cáo khoa học tại Hội thảo đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh của công tác nắm tình hình về tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ này. Nhiều báo cáo đã nêu bật những kinh nghiệm và giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn mà Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an trung ương có thể nghiên cứu, áp dụng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gợi mở một số vấn đề, đề nghị cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong CAND nói chung và trong Đảng bộ Công an trung ương nói riêng cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác nắm tình hình trong kiểm tra, giám sát Đảng, từ đó chủ động phòng ngừa sai phạm phát sinh.

“Phải xác định rõ công tác nắm tình hình địa bàn là tiền đề quan trọng, không chỉ có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, mà còn giúp cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình về tổ chức Đảng và đảng viên thuộc quyền lãnh đạo để làm tốt hơn công tác quản lý cán bộ, đề ra phương pháp lãnh đạo phù hợp, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi lĩnh vực công tác của từng Đảng bộ”, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, và đề nghị mỗi cán bộ kiểm tra cần chủ động tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh để làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn được phân công phụ trách. Cùng với đó, cần chú ý cập nhật thông tin, nắm tình hình với nhiều phương pháp khoa học, phù hợp quy định pháp luật, theo kịp những đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp 4.0 nhằm nắm bắt thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra xem xét, xử lý chính xác, khách quan.

Tin cùng chuyên mục