Nắm chắc, dự báo đúng, chính xác tình hình trong công tác phòng cháy chữa cháy

  • 24/09/2019 06:23
  • 0 bình luận
  • Xuân Công
  • In bài
ANTD.VN - Đến thăm và làm việc tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh một trong những yêu cầu quan trọng là nắm chắc, dự báo đúng, chính xác tình hình trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã báo cáo tóm tắt với đồng chí Thứ trưởng một số vấn đề về lực lượng, phương tiện, mô hình tổ chức và kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019 của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.

Thiếu tướng - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thiếu tướng - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Nổi bật, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã phối hợp với Tổ giúp việc Đoàn giám sát Quốc hội triển khai các nội dung phục vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 - 2018 tại 13 bộ, 10 tỉnh, thành phố và 5 tập đoàn kinh tế lớn.

Phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Tham mưu với Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCA về tăng cường công tác CNCH của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; Điện về kiểm tra công tác PCCC đối với cơ sở trong khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những kết quả của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã đạt được thời gian qua; và mong muốn cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát PCCC & CNCH tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả, thành tích đã đạt được hoàn thành tốt, hiệu quả nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cần nắm chắc, dự báo đúng, chính xác tình hình để từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất xác thực hơn nữa với thực tiễn, yêu cầu và đảm bảo tốt công tác tham mưu để chính quyền chỉ đạo đối với trách nhiệm các ngành, các cấp được rõ hơn...

Tiếp tục rà soát những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Công an về Chương trình công tác năm và những đề án, lộ trình công tác đối với từng đơn vị trong Cục để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; rà soát, đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới đối với các Luật, Nghị định, Thông tư về PCCC đảm bảo mọi người dân biết, hiểu và thực hiện được…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng lưu ý đến việc chú trọng công tác nghiệp vụ PCCC, trong đó nổi bật là công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra và hậu kiểm tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các kế hoạch, phương pháp, kịch bản tuyên truyền thiết thực, phù hợp với từng tầng lớp nhân dân, từng khu vực, cơ sở hoạt động sản xuất… Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phương châm “4 tại chỗ” và hoạt động tố tụng trong lĩnh vực PCCC & CNCH; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế công tác…

Tin cùng chuyên mục