Năm 2030: Mọi giáo viên mầm non phải có bằng CĐSP, giáo viên tiểu học có bằng cử nhân.

  • 01/07/2020 11:40
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Ngày 30/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP về lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo giáo viên. Theo đó, đến năm 2030, mọi giáo viên mầm non phải có bằng cao đẳng sư phạm, 100% số giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân.

Về đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo gồm: Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ 1/7/2020 còn đủ 7 năm công tác đến tuổi được nghỉ hưu.

Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ 1/7/2020 còn đủ 8 năm công tác đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 năm đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu.

Giáo viên THCS chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ 1/7/2020 còn đủ 7 năm công tác đến tuổi được nghỉ hưu.

Đến năm 2030, mọi giáo viên mầm non phải có bằng CĐSP (ảnh minh họa)

Đến năm 2030, mọi giáo viên mầm non phải có bằng CĐSP (ảnh minh họa)

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non từ 1/7/2020-31/12/2030, gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ 1/7/2020 đến hết 31/12/2025, bảo đảm ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm;

Giai đoạn 2: Từ 1/1/2026 đến hết 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

Lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học được thực hiện tương tự như giáo viên mầm non song tại giai đoạn 1 bảo đảm ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. Giai đoạn 2 thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS cũng được thực hiện từ 1/7/2020 đến hết 31/12/2030, bảo đảm 100% số giáo viên THCS hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Cũng theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP, kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương khi chưa cân đối được ngân sách để thực hiện nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp: Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo;

Không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp, trừ trường hợp có lí do khách quan bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

Chi phí đền bù, cách tính chi phí đền bù, trình tự, thủ tục đền bù chi phí đào tạo áp dụng thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tin cùng chuyên mục