Năm 2020, sẽ hợp nhất 4 chi cục thuế tại Hà Nội

  • 14/02/2020 14:25
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong năm 2020, cơ quan này sẽ hợp nhất 4 chi cục thuế  thành 2 chi cục khu vực.

Cụ thể, sẽ thực hiện hợp nhất Chi cục Thuế huyện Thường Tín và Phú Xuyên thành Chi cục Thuế khu vực Thường Tín - Phú Xuyên (trụ sở dự kiến đặt tại Chi cục Thuế huyện Thường Tín); hợp nhất Chi cục Thuế huyện Thạch Thất và Quốc Oai thành Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất - Quốc Oai (trụ sở dự kiến đặt tại Chi cục Thuế huyện Thạch Thất).

Để công tác sắp xếp bộ máy đạt hiệu quả, Cục Thuế Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các phòng đầu mối theo lĩnh vực được phân công hướng dẫn cụ thể các nội dung cần triển khai thực hiện.

Trong năm 2019, Hà Nội đã hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực

Trong năm 2019, Hà Nội đã hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực

Đặc biệt, Cục Thuế đã chỉ đạo lãnh đạo 4 chi cục thuế cần quán triệt đến cán bộ công chức trong chi cục thuế và chủ động hoàn thành công việc, sắp xếp hồ sơ tài liệu, lưu trữ xong trước khi hợp nhất; rà soát, thống kê, bàn giao tất cả các công việc đã xử lý, chưa xử lý, đang xử lý (bao gồm hồ sơ giấy và dữ liệu trên ứng dụng) từ các chi cục thuế được hợp nhất sang chi cục thuế khu vực tại thời điểm bàn giao; chủ động phối hợp với các phòng chức năng để đề xuất đến các nhóm công việc có liên quan đã phân công.

Các phòng được giao nhiệm vụ chủ trì, đầu mối phải xây dựng thành các kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ được phân công, báo cáo lãnh đạo Cục phụ trách phê duyệt và chủ động nghiên cứu hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo các công việc được phân công hoàn thành trước ngày 15/2/2020.

Trước đó, trong năm 2019, Cục Thuế Hà Nội đã hợp nhất 6 chi cục thuế huyện thành 3 chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế Hà Nội.

Cụ thể, hợp nhất Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn và Chi cục Thuế huyện Mê Linh thành Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh (địa điểm đặt trụ sở tại huyện Sóc Sơn).

Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa và Chi cục Thuế huyện Mỹ Đức thành Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức (đặt trụ sở tại huyện Ứng Hòa).

Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Thanh Oai và Chi cục Thuế huyện Chương Mỹ thành Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ (đặt trụ sở tại huyện Thanh Oai).

Tin cùng chuyên mục