Năm 2019, sắp xếp hợp lý các đơn vị cấp huyện, xã

  • 16/01/2019 13:34
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong năm 2019, phải cơ bản sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tế

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tế

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021 của Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Tại Tờ trình về việc dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, Bộ Nội vụ cho biết tính đến ngày 30-4-2018, cả nước có đến 588/713 đơn vị hành chính cấp huyện, chiếm 84,47% và 9.434/11.162 đơn vị hành chính cấp xã, chiếm 84,52% chưa đạt một trong hai tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Đồng thời, khuyến khích các địa phương sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn khi bảo đảm các yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và được đa số nhân dân đồng thuận.

Theo lộ trình, từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định khi bảo đảm các yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội, phát triển đô thị và được đa số nhân dân đồng thuận.

Đến cuối năm 2021, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp.

Từ năm 2022 đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết việc sắp xếp giai đoạn 2019-2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã phù hợp với Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định 6 nguyên tắc trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cụ thể, việc sắp xếp phải theo lộ trình tổng thể chung của tỉnh, thành trong từng giai đoạn; thực hiện đúng quy trình thủ tục, bảo đảm công khai dân chủ và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu phát triển của địa phương và của cả nước.

Ưu tiên sáp nhập nguyên trạng một hoặc một số đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn vào đơn vị hành chính cấp liền kề đã từng được chia tách trước đây, hoặc đơn vị hành chính có tương đồng về điều kiện địa lý tự nhiên, phong tục, tập quán, lối sống cộng đồng dân cư.

Trong một số trường hợp, tùy tình hình điều kiện cụ thể có thể điều chỉnh một phần diện tích, quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để sáp nhập vào đơn vị hành chính cấp khác...

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ đến hết ngày 9-3-2019.

Tin cùng chuyên mục