Năm 2019: Kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, cân đối quỹ BHYT

  • 28/02/2019 14:49
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao trách nhiệm trong quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2019.
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan quản lý tăng cường quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan quản lý tăng cường quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ thực hiện một số công việc liên quan đến công tác quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2019.

Cụ thể, các cơ quan quản lý nêu trên phải tập trung đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đến Cổng thông tin Giám định BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú đối với người bệnh và chuẩn dữ liệu theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT.

Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của viên chức trong công tác kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí không đúng quy định, không hợp lý… và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và trước pháp luật về kết quả giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện nghiêm túc các giải pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT đã được nêu tại các Công văn số 1465, 3214, 1601 của Bảo hiểm xã hội thành phố về tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí khám khám chữa bệnh BHYT, Công văn số 2548/BHXH-GĐBHYT2 ngày 11/11/2016 của Bảo hiểm xã hội TP về việc tăng cường các biện pháp cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với 197 cơ sở y tế, trong đó có 160 cơ sở y tế công lập, 37 cơ sở y tế tư nhân, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho trên 10,7 triệu lượt người.

Tin cùng chuyên mục