Năm 2019, Hà Nội sẽ giảm 3.692 viên chức

  • 05/12/2018 08:39
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Năm 2019, Hà Nội sẽ tiếp tục tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Theo đó, thành phố sẽ giảm 664 biên chế công chức, 3.692 viên chức...
Hà Nội sẽ giảm 5.032 viên chức trong năm 2019

Hà Nội sẽ giảm 5.032 viên chức trong năm 2019

Tiếp tục trương trình làm việc, sáng 5-12, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận, xem xét tờ trình của UBND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019.

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố đánh giá, trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Thành phố, trong năm 2018, UBND Thành phố đã có chỉ đạo quyết liệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác tổ chức, bộ máy và biên chế. 

Ban Pháp chế HĐND TP thống nhất với Tờ trình của UBND Thành phố về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2019. Cụ thể, biên chế công chức là 8.227 (trong đó dự phòng: 17 biên chế), giảm 664 người so với năm 2018.

Năm 2019, số lượng viên chức toàn TP là 123.765 người (dự phòng: 36; giảm 3.692 so với năm 2018).

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% (97/97 đại biểu).

Sau kỳ họp, UBND TP sẽ phê duyệt danh sách các đơn vị thực hiện tự chủ theo đúng Nghị định sô 16/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chê tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có điều chỉnh một số cơ quan đơn vị để đáp ứng với yêu cấu nhiệm vụ và theo vị trí việc làm.

Ban Pháp chế HĐND TP đề nghị UBND Thành phố lưu ý tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù về khuyến khích các đối tượng nghỉ tinh giản biên chế của Thành phố, báo cáo đề xuất với HĐND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền; Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố để tổ chức thi tuyển; nếu thi tuyển không được dứt khoát chấm dứt hợp đồng...

Tin cùng chuyên mục