Năm 2019, 10 địa phương sẽ thí điểm hợp nhất Văn phòng HĐND, UBND với Văn phòng đoàn ĐBQH

  • 18/09/2018 15:47
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Văn phòng Quốc hội đề xuất, trước mắt sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng cấp tỉnh gồm Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với Văn phòng HĐND, UBND tại những địa phương chủ động đề xuất thực hiện, sẵn sàng áp dụng mô hình mới.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tại phiên họp của UBTVQH

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tại phiên họp của UBTVQH

(Ảnh: Quốc hội)

Chiều nay, 18-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH với Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Trình bày Tờ trình về đề án, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau khi hợp nhất 3 Văn phòng cấp tỉnh kể trên, Văn phòng Quốc hội nhất trí đề xuất lấy tên gọi của cơ quan mới này là “Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND” để đảm bảo thể hiện đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng của các chủ thể.

Tương tự, Văn phòng chung sau khi hợp nhất cũng vẫn giữ tính tương đối độc lập trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của từng chủ thể: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND để tránh tình trạng vừa tham mưu triển khai thực hiện, vừa tham mưu giám sát việc triển khai thực hiện cùng một nội dung.

Riêng về nhân sự, sau khi hợp nhất 3 Văn phòng thành 1 Văn phòng chung, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chủ tịch HĐND cùng cấp và Trưởng Đoàn ĐBQH.

Trước mắt, Văn phòng Quốc hội đề xuất thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất 3 Văn phòng cấp tỉnh kể trên đối với những địa phương chủ động có đề xuất được thực hiện thí điểm trước, những địa phương tích cực và sẵn sàng trong việc áp dụng mô hình mới.

Theo đó, có 10 địa phương dự kiến sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng đoàn ĐBQH với Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh, gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, TP.HCM, Tây Ninh, Tiền Giang.

Thời gian thực hiện thí điểm dự kiến từ ngày 1-1-2019 đến hết ngày 31-12-2019. Sau khi hết thời gian thực hiện thí điểm, các địa phương chủ động báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện thí điểm hợp nhất để làm cơ sở báo cáo Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung 3 luật và tổ chức triển khai thực hiện vào nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin cùng chuyên mục