Năm 2018, VAMC mua gần 34.000 tỷ đồng nợ xấu

  • 22/05/2019 15:20
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Năm 2018, VAMC đã mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt gần 31 nghìn tỷ đồng, mua nợ theo giá thị trường gần 3 nghìn tỷ đồng. 

Công ty Quản lý tải sản các tổ chức tín dụng (VAMC) vừa công bố Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.

Theo đó, VAMC cho biết trong năm 2018 đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt đối với 761 khoản nợ của 13 tổ chức tín dụng với tổng dự nợ gốc nội bảng là 30.917 tỷ đồng với giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng, đạt 93,2% khối lượng trái phiếu đặc biệt theo phương án phát hành trái phiếu đặc biệt năm 2018 đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Năm 2018, VAMC mua gần 34.000 tỷ đồng nợ xấu

Lũy kế từ khi thành lập đến hết 2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307.567 tỷ đồng.

Về mua nợ xấu theo giá thị trường, năm 2018, VAMC đã thực hiện mua được 40 khoản nợ với tổng giá mua nợ là hơn 2.818 tỷ đồng, đạt 80,5% kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Kết quả xử lý nợ, tổng số tiền thu hồi nợ trong năm 2018 đạt 37.512 tỷ đồng. Lũy kế từ 2013 đến hết 2018 đã thu hồi được 119.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, đã bán gần 11.000 tỷ đồng nợ xấu, bán tài sản bảo đảm 5.200 tỷ; cơ cấu lại nợ 1.156 tỷ đồng.

VAMC đặt mục tiêu năm 2019 sẽ phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt; mua nợ xấu theo giá thị trường 4.500 tỷ đồng; thu hồi nợ xấu 50.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo đủ nguồn vốn nhằm đẩy mạnh hoạt động mua nợ theo giá trị thị trường, VAMC đề nghị được cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng (thêm 3.000 tỷ đồng) theo phương án đã được Thủ tướng phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục