Năm 2018: Rà soát lại toàn bộ dự án BOT, tiết kiệm sử dụng xe công

  • 10/11/2017 10:52
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Một trong những giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Quốc hội giao cho năm 2018, Chính phủ sẽ rà soát lại toàn bộ các dự án BOT giao thông đường bộ và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng…
Một trong những giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Quốc hội giao cho năm 2018, Chính phủ sẽ rà soát lại toàn bộ các dự án BOT giao thông đường bộ và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng…
Một trong những giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Quốc hội giao cho năm 2018, Chính phủ sẽ rà soát lại toàn bộ các dự án BOT giao thông đường bộ và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng…
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kinh tế xã hội năm 2018, sáng 10-11

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kinh tế xã hội năm 2018, sáng 10-11

Sáng nay, 10-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 với 84,93% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành. Theo Nghị quyết này, trong năm 2018 tới, Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6,5% - 6,7%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP...

Để đạt được các chỉ tiêu này, Nghị quyết của Quốc hội cơ bản tán thành với các giải pháp mà Chính phủ, TAND Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước đã nêu ra, đồng thời yêu cầu Chính phủ và các cơ quan trên tập trung vào một số giải pháp trọng tâm,

Trong đó, Quốc hội đề nghị Chính phủ phải thực hiện hiệu quả cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; tập trung xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế..

Bên cạnh đó, phải thẩm định chặt chẽ các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư; triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước và sử dụng tài sản công, xe công; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm 2018, sẽ rà soát lại toàn bộ các dự án BOT giao thông đường bộ

Năm 2018, sẽ rà soát lại toàn bộ các dự án BOT giao thông đường bộ

Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, xã hội quan tâm. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Đặc biệt, theo Nghị quyết này, năm 2018, Chính phủ cần thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

“Cụ thể, phải rà soát toàn bộ các trạm BOT giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật gây mất trật tự an toàn xã hội; hoàn chỉnh hệ thống pháp lý về mô hình hợp tác công tư nói chung và hình thức BOT, BT nói riêng” – Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục