Năm 2018 lương cơ sở sẽ tăng trên 7%

  • 23/10/2017 16:53
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội tán thành đề xuất của Chính phủ về việc tăng mức lương cơ sở năm 2018 trên 7%.

Chiều nay, 23-10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra

Thẩm tra báo cáo này của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, dù Chính phủ ước thực hiện thu NSNN năm 2017 vượt 2,3% so với dự toán song số tăng thu chủ yếu là tăng thu của ngân sách địa phương, còn thu ngân sách trung ương ước khó đạt dự toán.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, ngân sách trung ương có khả năng hụt thu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương khó được đảm bảo.

Về tình hình thực hiện chi NSNN, Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, Chính phủ đã điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, nhiều khoản chi đã phát huy hiệu quả, trong phạm vi dự toán được Quốc hội quyết định. Tổng chi NSNN tăng là do sử dụng dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu của ngân sách địa phương.

Về cân đối và bội chi NSNN, Ủy ban Tài chính ngân sách đánh giá cao kết quả điều hành NSNN của Chính phủ theo hướng siết chặt bội chi, cơ cấu lại nợ công. Năm 2017, ước mức bội chi không cao hơn so với dự toán và cũng là mức bội chi thấp nhất trong vòng 10 năm qua, góp phần giữ nợ công trong giới hạn an toàn cho phép. Tuy nhiên, mức bội chi giảm so với thực tế là do giảm phần bội chi của ngân sách địa phương, bội chi ngân sách trung ương vẫn tăng so với dự toán.

Đáng chú ý, về dự toán chi NSNN năm 2018, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách tán thành với đề xuất của Chính phủ về việc tăng mức lương cơ sở trên 7%.

“Để sớm triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, một số ý kiến cho rằng, trong điều kiện tăng trưởng kinh tế còn thấp, thu NSNN gặp nhiều khó khăn, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở phải gắn liền với tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị; tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm dần sự phụ thuộc vào NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập” – ông Nguyễn Đức Hải nêu rõ.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị, căn cứ lộ trình tăng mức lương cơ sở khoảng 7% hằng năm từ nay đến năm 2020, có thể cho phép một số địa phương điều tiết thu về ngân sách trung ương trên cơ sở cam kết bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình.

Đặc biệt, các địa phương được sử dụng 50% số dư từ nguồn cải cách tiền lương của địa phương để bổ sung vốn đầu tư phát triển, vì qua giám sát cho thấy, nguồn cải cách tiền lương của một số địa phương còn dư khá lớn, sau khi đã bố trí đủ thực hiện tăng lương theo quy định và một số chính sách, chế độ chi do Trung ương ban hành nhưng không được sử dụng, gây lãng phí.

Tin cùng chuyên mục