Năm 2016: Giá bán buôn điện tăng 2-5%

  • 16/05/2016 15:39
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài

ANTĐ - Theo Quyết định số 1797/QĐ-BCT, khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2016 tăng từ 2-5%.

Giá bán buôn điện năm 2016 tăng tối đa 5%

Giá bán buôn điện năm 2016 tăng tối đa 5%

Đây là khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2016 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung có mức tăng giá tối đa và tối thiểu mạnh nhất với 5%, từ 1.135 đồng/kWh lên 1.200 đồng/kWh (mức giá tối đa), từ 1.066 đồng/kWh lên 1.119 đồng/kWh (mức giá tối thiểu).

Mức giá tối đa tăng 4% được áp dụng cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội. Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực miền Nam tăng 3%.

Với mức giá tối thiểu, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tổng công ty Điện lực Hà Nội cùng được tăng 3%. Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh được tăng giá tối thiểu 2%.

Căn cứ vào khung giá bán buôn điện bình quân quy định nêu trên, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các tổng công ty điện lực, EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân mới này là từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2016.

Tin cùng chuyên mục