Mỹ, Anh quyết vớt xác tiêm kích F-35B trước khi Nga có thể tiếp cận

  • 23/11/2021 13:30
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài