Muốn hưởng lương hưu tối đa, người lao động phải đóng BHXH bao nhiêu năm?

  • 06/08/2020 13:48
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN -Gọi điện đến Đường dây nóng Báo ANTĐ nhiều bạn đọc hỏi: "Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, người lao động được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp quy định. Vậy muốn hưởng lương hưu tối đa, người lao động phải đóng BHXH bao nhiêu năm?"

Về điều kiện và mức hưởng lương hưu hàng tháng, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, sửa đổi bởi BLLĐ 2019 nêu rõ, người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này (trừ trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn), khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 169 BLLĐ.

Về mức hưởng lương hưu hàng tháng, Điều 56 Luật BHXH 2014 quy định, từ 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

 Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Để được hưởng lương hưu mức tối đa, với người lao động nữ, 15 năm đầu tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm tham gia bảo hiểm xã hội được tính thêm 2%. Do đó, để đạt mức tối đa bằng 75% thì lao động nữ phải có 30 năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Trường hợp lao động nam, mức hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với: 18 năm tham gia bảo hiểm xã hội nếu nghỉ hưu năm 2020; 19 năm tham gia bảo hiểm xã hội nếu nghỉ hưu năm 2021; 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội nếu nghỉ hưu vào năm 2022 trở đi.

Do vậy, số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu tối đa 75% của lao động nam như sau: Nếu nghỉ hưu năm 2020, số năm tham gia BHXH để lương hưu đạt 75% là 33 năm. Nếu nghỉ hưu năm 2021, số năm tham gia BHXH để lương hưu đạt 75% là 34 năm. Trường hợp nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, số năm tham gia BHXH để lương hưu đạt 75% là 35 năm.

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích