• Israel tập trận, mô phỏng cuộc chiến chống lại Hezbollah

    Israel tập trận, mô phỏng cuộc chiến chống lại Hezbollah

    ANTD.VN - Israel đã tiến hành cuộc tập trận lớn nhất trong năm 2020 mang tên "Mũi tên chí tử". Mặc dù cuộc diễn tập lần này đã bị thu nhỏ so với kế hoạch ban đầu do đại dịch Covid-19, tuy nhiên mục tiêu "nắn gân" tổ chức vũ trang Hezbollah của nó không hề thay đổi.