Mức phụ cấp dành cho sinh viên tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19

  • 27/09/2021 06:46
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
  • In bài
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Em họ tôi là sinh viên Đại học Y được cử đi chống dịch Covid-19 và đang làm công việc lấy mẫu xét nghiệm. Xin luật sư cho biết mức phụ cấp dành cho sinh viên tham gia hỗ trợ chống dịch được quy định ra sao? Phạm Hải Bình (Thái Bình)

Luật sư trả lời:

Mức phụ cấp dành cho sinh viên tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 ảnh 1

Luật sư Nguyễn Thị Thu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Mục 1 Công văn 6401/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch Covid-19 quy định về đối tượng áp dụng gồm:

Học viên, sinh viên và học sinh các cơ sở đào tạo trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối ngành sức khỏe tình nguyện tham gia được cử đi hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Mục 3 Công văn 6401/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch Covid-19 quy định về chế độ phụ cấp chống dịch trong thời gian tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng như sau:

Các đối tượng quy định tại điểm b, điểm c mục 1 công văn này: được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP; được hưởng 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP.

Được hưởng 120.000 đồng/người/ngày, gồm tiền ăn là 80.000 đồng (theo mức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16) và 40.000 đồng chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt (theo mức tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 16).

Bên cạnh đó, Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 quy định về chế độ phụ cấp chống dịch cũng nêu rõ: Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 tại cơ sở y tế

Tin cùng chuyên mục