Mức chuẩn cao nhất trúng tuyển vào các trường công an: 30,5 điểm

  • 30/07/2017 06:55
  • 0 bình luận
  • Vinh Hương
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 29-7, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017. Hàng loạt các tiêu chí phụ được công bố với mức chuẩn cao nhất: 30,5 điểm.
Điểm chuẩn khối các trường CAND năm 2017 ở mức cao, thậm chí có ngành đối với thí sinh nữ, điểm chuẩn hơn 30 điểm

Điểm chuẩn khối các trường CAND năm 2017 ở mức cao, thậm chí có ngành đối với thí sinh nữ, điểm chuẩn hơn 30 điểm

Đúng như dự báo, điểm chuẩn khối các trường CAND năm 2017 ở mức rất cao. Thậm chí có những ngành đối với thí sinh nữ, điểm chuẩn hơn 30 điểm như D01 ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện An ninh nhân dân (ANND); A00, nữ phía Bắc trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC)...  Đáng lưu ý là dù cùng đạt mức điểm trúng tuyển nhưng chỉ những thí sinh thỏa mãn các tiêu chí phụ mới được công nhận trúng tuyển.

Đạt điểm chuẩn: Vẫn có thể trượt 

Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường khối CAND đã chính thức biết được mình trúng hay trượt nguyệt vọng 1 với mức điểm chuẩn của 7 Học viện và trường CAND được Tổng cục Chính trị CAND công bố vào sáng 29-7. Một điểm thí sinh cần hết sức lưu ý khi các trường CAND công bố điểm chuẩn là không phải cứ đạt mức điểm chuẩn này đã được coi là trúng tuyển, bởi nhiều ngành được đặt kèm theo tiêu chí phụ khi xét tuyển.

Ví dụ như quy định của Học viện ANND, trong số 2 thí sinh cùng mức 29,0 điểm, chỉ có 1 thí sinh được xét trúng tuyển vào ngành Nghiệp vụ An ninh của cơ sở này dù ngành này lấy điểm chuẩn đúng 29 điểm. Chỉ có thí sinh đạt tiêu chí có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25,5 và điểm tiếng Anh đạt 8,2 mới được công nhận trúng tuyển.

Được biết, năm 2017, tổng chỉ tiêu vào các trường CAND là 1.500 đối với bậc Đại học và 526 chỉ tiêu vào Cao đẳng, Trung cấp, giảm hơn một nửa so với năm 2016. Cụ thể, Học viện ANND tuyển tổng 260 chỉ tiêu; Học viện CSND tuyển 370 chỉ tiêu; Học viện Chính trị CAND tuyển 60 chỉ tiêu; trường ĐH ANND tuyển 200 chỉ tiêu; trường ĐH CSND tuyển 330 chỉ tiêu; trường ĐH PCCC tuyển 180 chỉ tiêu; trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển 100 chỉ tiêu.

Trúng tuyển: Xét các tiêu chí phụ

Cụ thể các tiêu chí phụ xét tuyển vào 7 trường, Học viện CAND năm nay được quy định như sau: Học viện Chính trị CAND: tổ hợp C03 nam phía Bắc 26,0. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26,0 điểm lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,6  điểm; C03 nam phía Nam 24,25. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24,25 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 23,85 điểm.

Học viện ANND tổ hợp A01 nam ngành Nghiệp vụ An ninh 27,75 điểm. Trong số 8 thí sinh cùng mức 27,75 lấy 3 thí sinh: 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,2  điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,15 và môn Toán đạt 9,4. C03 nam ngành Nghiệp vụ An ninh 25,5 điểm.

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 4 thí sinh: 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,05; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 24,95 và môn Văn đạt 8,25. C03 nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 28,0 điểm. Trong số 3 thí sinh cùng mức 28,0 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,6. D01 nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 29,0 điểm.

Trong số 2 thí sinh cùng mức 29,0 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25,5 và điểm tiếng Anh đạt 8,2. A01 nam ngành An toàn thông tin 23,5 điểm; D01 nam ngành Ngôn ngữ Anh 27,25 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25,16.

Học viện CSND lấy tổ hợp A01 nam 28,0 điểm. Trong số 10 thí sinh cùng mức 28,0 lấy 7 thí sinh: 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,05 và môn Toán đạt 9,4 điểm. C03 nam 25,75 điểm. Trong số 44 thí sinh cùng mức 25,75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,15; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn Văn đạt 7,75 điểm. D01 nữ 28,75 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,3. 

Trường Đại học ANND lấy tổ hợp A01 nam 26,75 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,75 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,75  điểm. C03 nam 25,0 điểm. Trong số 20 thí sinh cùng mức 25,0 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23,95. D01 nam 24,75 điểm.

Trong số 2 thí sinh cùng mức 24,75 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24,3. A01 nữ 28,5 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 28,5 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 27,1. C03 nữ 26,25 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24,75. Trường Đại học CSND lấy tổ hợp A01 nam 26,25 điểm. Trong số 13 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,2 điểm.

C03 nam 25,5 điểm. Trong số 59 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24,5. D01 nam 26,0 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 26,0 lấy 2 thí sinh: 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,55; 1 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24,4 và điểm tiếng Anh 9,8. C03 nữ 26,5 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,4. D01 nữ 27,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,85.

Trường ĐH PCCC lấy tổ hợp A00 nam phía Bắc 28,25 điểm. Trong số 16 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 6 thí sinh: 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,65 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,35 điểm và môn Toán đạt 9,6. A00 nữ phía Bắc 30,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 30,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 28,35 điểm. A00 nam phía Nam 27,0 điểm.

Trong số 18 thí sinh cùng mức 27,0 lấy 5 thí sinh: 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 26,55 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 26,0 điểm và môn Toán đạt 9,0. A00 nữ phía Nam 28,5 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 27,0 lấy 3 thí sinh: 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,95 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,4 điểm và môn Toán đạt 9,47. Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND chỉ có một tổ hợp A01 nam phía Nam 24,0 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 24,0 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,0 điểm.

Tự động lọc những thí sinh đã trúng tuyển khối CAND

“Tối 28-7, dữ liệu điểm trúng tuyển các trường khối công an đã được đẩy lên hệ thống và phần mềm lọc “ảo” sẽ tự động lọc những thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 có đăng ký vào trường công an. Các trường đại học dân sự, căn cứ vào kết quả lọc này của phần mềm để có thể xác định điểm trúng tuyển của trường mình. Cũng như các trường đại học hệ dân sự, sau khi có điểm chuẩn, các trường khối công an chậm nhất là ngày 1-8 sẽ thông báo kết quả trúng tuyển cho thí sinh. Thí sinh trúng tuyển được yêu cầu nộp giấy chứng nhận kết quả điểm thi bản chính có đóng dấu đỏ để xác nhận nguyện vọng vào học tại các trường CAND trong thời gian quy định”. 

Ông Trần Văn Nghĩa (Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục - Đào tạo)

Thủ tục nhập học sau khi trúng tuyển 

“Nếu đã có tên trong danh sách trúng tuyển, thí sinh xác nhận khẳng định nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (trực tiếp tại trường hoặc bằng thư chuyển phát nhanh đường bưu điện). Hội đồng tuyển sinh trường sẽ gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học.

Để làm thủ tục nhập học, thí sinh trúng tuyển vào trường cần nộp những giấy tờ sau đây: Giấy triệu tập trúng tuyển; Học bạ (bản sao có công chứng); Hồ sơ lý lịch có dán sẵn ảnh chân dung đã đóng dấu giáp lai của chính quyền địa phương theo mẫu có sẵn của Bộ GD-ĐT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp trung học đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước; Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

Đặc biệt lưu ý, thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học”.

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục - Đào tạo)

Tin cùng chuyên mục