Mỗi năm ít nhất 30.000 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số

  • 31/03/2021 07:34
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN -  Các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã có nhu cầu chuyển đổi số sẽ được hỗ trợ tiếp cận các nền tảng số.
Mỗi năm ít nhất 30.000 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số ảnh 1

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh được hỗ trợ chuyển đổi số

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình SMEdx). Theo đó, đối tượng của Chương trình SMEdx là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các doanh nghiệp nền tảng số...

Chương trình hướng tới mục tiêu đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc sử dụng nền tảng số do Chương trình lựa chọn. Những hoạt động này nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra nhiều giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Chương trình SMEdx đặt ra mục tiêu cụ thể, tối thiểu 50.000 người/ năm được tiếp cận Chương trình, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp;

Tối thiểu 30.000 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Thiết lập được mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số.

Để thực hiện Chương trình này, Bộ TT-TT cũng nêu rõ 6 nhóm hoạt động chính đã và sẽ được tập trung triển khai, bao gồm: Lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện tử của Chương trình; Truyền thông, tuyên truyền. Trong đó, nhiều hoạt động đã được triển khai trong thực tế.

Tin cùng chuyên mục