Mỗi năm, cả nước giảm được khoảng 10 nghìn biên chế

  • 27/12/2019 13:07
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bộ Nội vụ cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2019, cả nước giảm được hơn 55.000 biên chế, trung bình mỗi năm giảm được khoảng 10.000 biên chế, trong năm 2020 cơ quan này sẽ đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện hiệu quả các chính sách tinh giản biên chế.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị

Sáng 27-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, hội nghị sẽ tập trung đánh giá lại chất lượng tham mưu trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá đề xuất, giải pháp và củng cố nâng cao hiệu quả giữa Bộ Nội vụ và câc bộ, ngành, địa phương làm rõ phân cấp, phân quyền của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, hội nghị cũng sẽ làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và phân tích những nguyên nhân khách quan để tháo gỡ...

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, trong năm 2019 chính sách tinh giản biên chế bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi ngân sách, giảm chi thường xuyên, từng bước thực hiện cải cách tiền lương.

Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm 50.547 người so với năm 2015. (khối Chính phủ quản lý) tại 63/63 địa phương giảm 4,26%, tại 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 08/08 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người. Bình quân mỗi năm, cả nước giảm 10.000 biên chế.

Đề cập đến kết quả trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, ngành Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm bớt những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế; phối hợp với các địa phương tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế.

Đến nay, có 54/63 cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính, ông Nguyễn Trọng Thừa cho hay, năm 2019, Bộ Nội vụ đã tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt 50% cả hai tiêu chí diện tích và dân số.

Đến ngày 25/12/2019, Bộ Nội vụ nhận được hồ sơ đề án của 42/45 địa phương, đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề án của 40 địa phương; đã trình Chính phủ thống nhất hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 21 địa phương; dự kiến sau khi sắp xếp giảm 6/713 đơn vị hành chính cấp huyện và 560/11.160 đơn vị hành chính cấp xã...

Tin cùng chuyên mục