Mỗi di tích chỉ đặt một hòm công đức

  • 23/02/2010 10:06
  • 0 bình luận
  • Quỳnh  Vân
(ANTĐ) - Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL vừa được Bộ VH-TT&DL ban hành nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích.

Mỗi di tích chỉ đặt một hòm công đức

(ANTĐ) - Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL vừa được Bộ VH-TT&DL ban hành nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích.

Mỗi di tích chỉ đặt một hòm công đức ảnh 1

Tiền giọt dầu được vứt vô tội vạ như thế này đây!

Chỉ thị yêu cầu các Ban quản lý di tích ở cơ sở (đơn vị trực tiếp quản lý di tích) xem xét, bố trí hợp lý nơi thắp hương ở các di tích tôn giáo, khuyến khích việc ở mỗi di tích chỉ đặt một lư hương chung, phục vụ người hành lễ, bố trí hợp lý nơi đặt hòm công đức, mỗi di tích chỉ nên đặt một hòm công đức, hướng dẫn khách tham quan và người hành lễ không đặt tiền lễ, tiền công đức lên các ban thờ hoặc gài tiền lẻ vào đồ lễ, tượng phật làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của di tích.

Chỉ thị này cũng yêu cầu chính quyền địa phương ở những nơi có các lễ hội lớn, diễn ra dài ngày, khẩn trương thực hiện các giải pháp đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp hàng quán, dịch vụ một cách hợp lý nhất; công tác thanh tra, kiểm tra phải được tăng cường và quyết liệt hơn, nhằm phát hiện xử lý các tổ chức, cá nhân, lợi dụng sự tôn nghiêm của di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, trái với nếp sống văn hóa dân tộc.

Quỳnh  Vân

Tin cùng chuyên mục