Mới có hơn 151.000 trên tổng số 700.000 doanh nghiệp nộp giấy đề nghị gia hạn thuế

  • 09/07/2020 10:29
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 6/2020, cơ quan thuế đã tiếp nhận 151.339 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 43.212,3 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan thuế tiếp nhận 109.527 giấy đề nghị gia hạn của doanh nghiệp; 41.821 giấy đề nghị của hộ, cá nhân kinh doanh.

Trong số 43.212,3 tỷ đồng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn thì số thuế Giá trị gia tăng được gia hạn là 19.113 tỷ đồng; số thuế Thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là 20.365,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, có 3.335,5 tỷ đồng tiền thuê đất và 395,4 tỷ đồng tiền thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn.

Như vậy, số lượng doanh nghiệp được gia hạn thuế, tiền thuê đất tính đến nay chưa đạt 1/4 số đối tượng được hưởng chính sách theo tính toán của Bộ Tài chính khi xây dựng Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Lý giải điều này, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho rằng, số lượng doanh nghiệp nộp đơn đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất chưa nhiều do tiền thuế quý 1 và 2 không lớn nên có thể doanh nghiệp đợi đến cuối tháng 7 mới gửi giấy đề nghị gia hạn.

Số doanh nghiệp nộp đơn gia hạn thuế và tiền thuê đất chưa nhiều

Số doanh nghiệp nộp đơn gia hạn thuế và tiền thuê đất chưa nhiều

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, sẽ có khoảng 700.000 doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng chính sách gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, với số tiền dự kiến được gia hạn khoảng 180.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo báo cáo của Tổng cục Thuế về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, tính đến hết ngày 30/6, số lượng hộ kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã là 38.231 hộ.

Số lượng hộ kinh doanh mà UBND cấp xã gửi hồ sơ sang cơ quan thuế đề nghị thẩm định là 34.217 hộ. Trong đó, số lượng hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ là 25.203 hộ; số không được hỗ trợ là 6.012 hộ, số hồ sơ còn lại cơ quan thuế đang tiếp tục thẩm định.

Ngoài ra, còn có 7.356 hộ kinh doanh do UBND cấp tỉnh thẩm định được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế cho biết trong 6 tháng cuối năm, cơ quan thuế sẽ thực hiện rà soát toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Qua đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khỏe doanh nghiệp, hoạt động sản suất, kinh doanh của người nộp thuế thuộc phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh, tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra đến từng ngành, lĩnh vực, từng người nộp thuế, tổng hợp mức độ ảnh hưởng đến thu ngân sách.

Từ đó, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục