Mỗi cán bộ lãnh đạo Hội phụ nữ và hội viên cần gương mẫu đi đầu

  • 12/08/2016 14:06
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 12-8, Hội Phụ nữ CATP.Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ CATP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc CATP. Hà Nội, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hà Nội, Đại tá Ngô Hoài Thu – Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, kế thừa những thành tựu đạt được từ nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ CATP.Hà Nội tiếp tục phát triển và đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV đã đề ra.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa cho BCH mới

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa cho BCH mới

nhiệm kỳ 2016-2021

Các cấp Hội Phụ nữ CATP đã tập trung hoạt động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Phụ nữ các cấp, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND.

 Bên cạnh đó, Hội cũng chú trọng lựa chọn hoạt động trọng tâm, nội dung đột phá để triển khai thực hiện với những công trình, phần việc cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nên đã tập hợp, đoàn kết được hội viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTT.

 Đội ngũ cán bộ, hội viên phát triển về cả số lượng và chất lượng cán bộ, chủ động hơn trong tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, kiện toàn nâng cao chất lượng, năng lực tổ chức vận động và phát huy tính chủ động tinh thần trách nhiệm đội ngũ Ban Chấp hành Hội phụ nữ các cấp được chú trọng. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em được nâng cao về chất lượng; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa xoá đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa cũng đạt được nhiều kết quả cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hội phụ nữ CATP.Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gợi mở một số vấn đề để Hội phụ nữ CATP nhiệm kỳ mới tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện.

Một là, các cấp Hội phụ nữ trong CATP cần nắm vững và thực hiện nghiêm túc mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Thành phố và của Bộ Công an, nhất là về lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự, công tác hội, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ gắn với công tác hội và phong trào phụ nữ của CATP nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần sáng tạo của các chi hội, hội viên. Muốn vậy, mỗi cán bộ lãnh đạo và hội viên cần gương mẫu đi đầu, động viên gia đình và nhân dân nơi cư trú tích cực, tự giác tham gia xây dựng gia đình văn hóa mới…

Ba là, tập trung giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới, đặc biệt là làm tốt vai trò  thiên chức của người phụ nữ trong gia đình nuôi dạy, giáo dục con cái trở thành người có ích trong xã hội.

Bốn là các cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị quận huyện cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội phụ nữ CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ hội viên để tạo nguồn cán bộ nữ có chất lượng giới thiệu tham gia cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị...

“Tại Đại hội này, nhiệm vụ rất quan trọng của các đại biểu là sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thật sự là “lãnh tụ” phong trào để bầu vào BCH Hội phụ nữ CATP nhiệm kỳ 2016-2021” – Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 12-8, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội phụ nữ CATP nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XV.

Tin cùng chuyên mục