Mỗi cá nhân chỉ được cấp 1 tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng

  • 14/01/2021 09:10
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN -Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định, chỉ cấp 1 tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng cho 1 cá nhân.

Khoản 3 Điều 42 Nghị định 01/2021 về việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử nêu rõ, một tài khoản đăng ký kinh doanh chỉ được cấp cho một cá nhân. Cá nhân được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đăng ký để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh và việc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Tài khoản đăng ký kinh doanh được tạo bởi hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kê khai và tạo tài khoản đăng ký kinh doanh. Các thông tin cá nhân được kê khai phải đầy đủ và chính xác theo thông tin trên giấy tờ pháp lý của cá nhân và tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực người nộp hồ sơ của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, Nghị định này quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội...

Nghị định cũng hướng dẫn chi tiết phí, lệ phí nộp qua mạng điện tử được hỗ trợ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không được tính trong lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử mà gặp lỗi giao dịch thì cá nhân, tổ chức liên hệ với tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử để được giải quyết.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức còn có thể nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Phòng đăng ký kinh doanh. Phí, lệ phí này không được hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp...

Nghị định hoàn thiện các quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đặc biệt là xử lý triệt để hành vi kê khai không trung thực, không chính xác, giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, xử lý các doanh nghiệp “bỏ trốn, mất tích”; Hoàn thiện một bước khung pháp lý về hộ kinh doanh, thể chế hoá các quy định về hộ kinh doanh. Theo Nghị định, thủ tục khởi sự kinh doanh giảm 10 ngày.

Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 4-1-2021.

Tin cùng chuyên mục