Mở ra triển vọng mới

  • 07/10/2015 05:58
  • 0 bình luận
  • TS. Nguyễn Minh Phong
  • In bài
ANTĐ - TPP khi có hiệu lực (sớm nhất là vào quý I-2016) sẽ không chỉ là 90% các dòng thuế sẽ về 0% ngay lập tức và 10% còn lại sẽ giảm dần về 0% trong không quá 10 năm mà còn là cam kết sâu trong 22 lĩnh vực, nới lỏng đầu tư quốc tế và dòng chảy tự do của các nguồn lực, tạo môi trường chất lượng cao nhất và những chuỗi cung ứng mới, thuận lợi hơn, mang lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia. 

Với nhiều thỏa thuận lớn nhất và tham vọng nhất, những tiêu chuẩn rất cao cả về thương mại, kỹ thuật, IP (sở hữu trí tuệ), môi trường, lao động, tài chính - tiền tệ... TPP là bước chuyển biến lớn và quan trọng nhất mà các nước đã đạt được trong 20 năm qua kể từ vòng đàm phán Uruguay.  Tham gia TPP là sự kiện lịch sử đặc biệt trong hội nhập quốc tế của Việt Nam sau sự kiện là thành viên WTO. 

TPP sẽ tạo xung lực tích cực để Việt Nam phát triển kinh tế đối ngoại mạnh mẽ hơn, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, mang lại cơ hội phát triển mạnh hơn nữa các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ và hàng điện tử, điện thoại… Đồng thời, TPP giúp các doanh nghiệp thêm cơ hội được đối xử công bằng, cạnh tranh bình đẳng và tự do đầu tư kinh doanh, nhập khẩu công nghệ thích hợp; dịch chuyển lao động tham gia các hoạt động khác trên thị trường 12 nước thành viên TPP theo khuôn khổ các cam kết…

Tuy nhiên, thách thức cũng nhiều hơn về môi trường và sở hữu trí tuệ, áp lực cạnh tranh ngay trên sân nhà và trong chính những ngành mà Việt Nam vốn có truyền thống như chăn nuôi và trồng trọt. Ngoài ra, áp lực bất ổn kinh tế - tài chính vĩ mô và vi mô, cũng như áp lực việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trong nước có thể gia tăng.

Tham gia TPP đòi hỏi Việt Nam cần có bứt phá mạnh và nhanh hơn về cả nhận thức và nền tảng pháp lý cho phát triển nền kinh tế thị trường, hiện đại và hội nhập, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN; chú ý bảo đảm sự đồng bộ và phối hợp các chính sách, cơ quan quản lý và hài hòa tính 2 mặt của chính sách, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; tuân thủ nghiêm túc các cam kết hội nhập.

Việt Nam cần phối hợp hài hòa bàn tay thị trường và bàn tay Nhà nước; tăng cường công tác giám sát, phản biện, bảo đảm ổn định kinh tế - chính trị và xã hội, thúc đẩy quá trình dân chủ hóa, giữ vững độc lập, tự chủ; đề cao lòng tin chiến lược và niềm tin chính trị giữa các quốc gia; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường sống; cải cách quản lý doanh nghiệp Nhà nước; thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện, đột phá thể chế kinh tế, đẩy mạnh tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình phát triển; nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước pháp quyền; kiểm soát tốt an toàn tài chính vĩ mô, nợ công, nợ xấu, sở hữu chéo và tỷ giá, dự trữ ngoại hối, quản lý chất lượng; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và minh bạch thông tin, ổn định sản xuất và kinh doanh có hiệu quả… 

Tin cùng chuyên mục