• Thêm "ông lớn" đầu tư vào bán lẻ Việt Nam

    Thêm "ông lớn" đầu tư vào bán lẻ Việt Nam

    ANTD.VN - Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh và doanh thu có thể tăng từ 102 tỷ USD lên 179 tỷ USD trong 5 năm tới. Nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực này từ nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.