• Liên hợp quốc tin tưởng khi đưa bệnh nhân theo cơ chế MEDEVAC đến Việt Nam điều trị

    Liên hợp quốc tin tưởng khi đưa bệnh nhân theo cơ chế MEDEVAC đến Việt Nam điều trị

    ANTD.VN - Vừa qua, theo đề nghị của Liên hợp quốc, Việt Nam đã tiếp nhận và điều trị khẩn cấp thành công cho một bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc nhiễm Covid-19 đang công tác tại một nước trong khu vực và trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng, theo cơ chế MEDEVAC (cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc ra nước ngoài), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên hợp quốc.