• Chuyện binh vận những năm 1973 - 1974 tại mặt trận Tây Nam Huế

    Chuyện binh vận những năm 1973 - 1974 tại mặt trận Tây Nam Huế

    ANTD.VN - Tổ binh vận của chúng tôi hồi đó có 4 người, tôi (Ngụy Hoàng Sơn), Trần Văn Khiêm, Nguyễn Tấn Liên và Đinh Gia Vượng. Còn Mắt Cáo là tên quả đồi nằm đối diện dãy An Hô, nơi có di tích lịch sử Địa đạo An Hô thuộc xã Hương Nguyên, huyện A Lưới ngày nay.