Mạo danh Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

  • 20/02/2020 12:08
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG) Việt Nam phát hiện một số tổ chức, cá nhân mạo danh thành viên Ban Thư ký hoặc đối tác của Cục Xúc tiến thương mại (XTTM- Bộ Công Thương) để giới thiệu, tư vấn đăng ký tham gia xét chọn và yêu cầu hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của chương trình.
Chương trình THQG Việt Nam không ủy quyền, liên kết, hợp tác thực hiện chương trình

Chương trình THQG Việt Nam không ủy quyền, liên kết, hợp tác thực hiện chương trình

Trước tình trạng trên, Ban Thư ký chương trình THQG Việt Nam khẳng định: "không ủy quyền, liên kết, hợp tác hay cho phép bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào thay mặt Ban Thư ký Chương trình THQG Việt Nam tiến hành xây dựng hồ sơ và thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới, hỗ trợ việc xét chọn sản phẩm đạt THQG".

Các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt THQG xin liên hệ với Ban Thư ký Chương trình để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp/ qua điện thoại/ email và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện trước ngày 31-3-2020.

Chương trình THQG Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện. Đây là Chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ về xây dựng, phát triển THQG Việt Nam, quảng bá hình ảnh quốc gia, THQG thông qua giới thiệu, quảng bá các thương hiệu sản phẩm uy tín, chất lượng của Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả Chương trình, trong bối cảnh mới, ngày 8-10-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình THQG Việt Nam và Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình THQG Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Ban Thư ký Chương trình THQG Việt Nam - Cục XTTM là đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt THQG Việt Nam lần thứ 7 và Lễ Công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam (dự kiến vào quý IV- 2020).

Tin cùng chuyên mục