• Manulife Việt Nam giới thiệu 4 giải pháp tài chính toàn diện

    Manulife Việt Nam giới thiệu 4 giải pháp tài chính toàn diện

    ANTĐ - Manulife Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường 4 giải pháp tài chính toàn diện cùng với các quyền lợi bảo hiểm tăng cường, nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng và người thân trong từng giai đoạn khác nhau trong cuộc sống.

  • Manulife Việt Nam tham gia hiến máu nhân đạo

    Manulife Việt Nam tham gia hiến máu nhân đạo

    ANTĐ - Manulife Việt Nam - văn phòng tại Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương đã khởi đông chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt máu hồng vì cộng đồng, trọn tấm lòng Manulife” năm 2014.