Mạnh lên về mọi mặt để giữ được hòa bình

  • 17/09/2014 07:35
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài
(ANTĐ) - Phát biểu tại Lễ  khai giảng năm học 2014-2015 của Học viện Quốc phòng sáng 16-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: “Là một đất nước phải chịu dựng quá nhiều đau thương, mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược, hơn ai hết, Việt Nam luôn khát khao hòa bình - một nền hòa bình phải trên cơ sở độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong tình hình mới, chúng ta phải thực hiện tốt mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước; xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh; xác định nội lực là quyết định trong việc tăng cường sức mạnh quốc gia; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; làm tốt công tác dự báo chiến lược; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chủ động đối phó với các nguy cơ, thách thức về bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. “Hòa bình không thể chỉ khát khao, mong muốn mà có. Việt Nam phải mạnh lên về mọi mặt, cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại - với khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, keo sơn; có môi trường chính trị - xã hội ổn định; bảo đảm dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội” - Thủ tướng   Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Khẳng định Học viện Quốc phòng là một trong những học viện lớn, hàng đầu của đất nước, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự cao cấp, nghiên cứu những vấn đề có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, quân sự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Học viện tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém để góp phần tích cực thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục