Ma túy đá - Dễ nghiện nhưng khó cai

  • 20/05/2015 18:18
  • 1 bình luận
  • ANTĐ
ANTĐ - Nói đến những đối tượng nghiện ma túy đá, hầu hết người ta nghĩ ngay đến lứa tuổi thanh niên, những cậu ấm, cô chiêu, gia đình có điều kiện. Tại Trung tâm cai nghiện số 5, số trường hợp phải đi cai nghiện loại ma túy đá là không ít. Thứ ma túy tổng hợp chết người đó dễ nghiện, nhưng khó bỏ, nếu như những bạn trẻ nào đã vô tình mắc phải.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC