Mã bưu chính quốc gia của Việt Nam gồm 5 ký tự

  • 16/06/2018 05:58
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 15-6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức Lễ công bố mã bưu chính quốc gia của Việt Nam.

Theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT về việc ban hành Mã Bưu chính quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 29-12-2017, mã bưu chính quốc gia gồm 5 ký tự được sử dụng để xác định các loại đối tượng sau: Phường, xã và đơn vị hành chính tương đương; điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; điểm phục vụ bưu chính và đối tượng phục vụ thuộc mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính, việc tra cứu và ghi mã bưu chính trên các bưu kiện được gửi sẽ giúp cho quá trình chuyển, phát được nhanh chóng, chính xác, an toàn tới địa chỉ người nhận. Đồng thời, các doanh nghiệp bưu chính sẽ sử dụng công nghệ thông tin và sử dụng các máy móc, thiết bị tự động giúp cho việc chia chọn, xử lý bưu kiện được tối ưu hóa về thời gian, độ chính xác, góp phần tăng năng suất lao động. 

Hiện nay, tổng số mã bưu chính của Việt Nam đã được gán là 21.405 mã, cho các đối tượng gán mã gồm: 11.093 phường, xã và đơn vị hành chính tương đương; 3.768 điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; 6.544 điểm phục vụ bưu chính và đối tượng phục vụ của mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; 206 cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Số lượng mã dự trữ 78.595 mã. Thông tin về mã bưu chính được đăng tải trên địa chỉ http://mabuuchinh.vn; http://postcode.vn. 

Tin cùng chuyên mục