Lương người giúp việc không thấp hơn lương tối thiểu

  • 11/04/2014 07:12
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình. 

Theo đó, mức tiền lương do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng lao động. Song mức tiền lương (bao gồm cả chi phí ăn, ở của người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Đối với người lao động sống cùng gia đình người sử dụng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do hai bên thoả thuận nhưng người lao động phải được nghỉ ít nhất 8 giờ, trong đó có 6 giờ nghỉ liên tục trong 24 giờ liên tục. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích